Datakit CAD/CAM yazılımlarının geliştirilmesinde ve özellikle data transferi konusunda uzmanlaşmıştır. Datakit mekanik tasarım sistemlerinin büyük bir çoğunluğu için direkt çevirimciler sunmaktadır. Datakit CAD/CAM sistemleri ve bunlar için hazırlanmış kütüphaneler arasında dosya değişim aracı olarak kullanılan transfer dosyası aracıdır. Datakit katı model, yüzeyler, wireframe, component, montaj (assembly) yapısı, features, çizimler, herhangi geometri özelliği ve feature ölçüleri, tolerans dataları gibi her çeşit geometri ve topolojinin dönüştürülmesini destekler.

NÖTRAL FORMATTA VERİ TRANSFER ORTAMI

Üreticilerin amaçlarından biri de, verinin nümerizasyonu olarak adlandırılan, verimliliği artırmak için yapılan tasarım-üretim işleminin optimizasyonudur. Ekipmanlardaki farklılık ve CAD/CAM yazılım türlerinin çok olması sistemler arası haberleşmeyi zorlaştırmaktadır. Bu zorluk sadece birden fazla sistem kullanan bir şirket içinde değil aynı zamanda birden çok endüstriyel ortağa sahip bir şirket içinde de görülebilir. Başlıca alıcıların doğal format talebi, şirketleri birçok farklı sistemi benimsemeye yönlendirmektedir. Edinme, bakım ve eğitim maliyetleri, harcamaların finansal ağırlığında büyük bir yer kaplamaktadır. Nötral arayüzlerin uygunluğu ilginç bir şekilde para tasarrufu sağlamakta ve büyük bir ekonomik rol oynamaktadır. Nötral formattaki veri transferlerinin üçte biri, kullanıcı tarafından dosyaların elle düzeltilmesini gerektirmektedir. CAD/CAM satıcılarının nötral formatlar için iyi kalitede arayüzler üretme çabalarına rağmen, endüstriyel kullanımda hala birçok güçlükle karşılaşılmaktadır. Bu güçlükleri şöyle sıralayabiliriz:

* Ortam zorlukları

* Çalıştırma zorlukları

* Bazı arayüzlerde adreslenemeyen alanlar

* Zayıf anlama kabiliyeti ve zayıf standart uyumu

* Arayüzlerin kötü kalitede olması

* İki iletişim sisteminin arayüzleri arasındaki alanların üst üste binme eksiklği

* Kaynak kodlarının kontrol eksikliği.

DATAKIT VE ÜRETİCİLER

DATAKIT, sistemler arasında data entegrasyonunu sağlayamayan arayüzlerine sahip üreticiler için uygulanabilir.

Entiti filtreleme kabiliyeti ve azaltma veri algoritmaları verimliliği sayesinde DATAKIT yazılımı zamandan tasarruf sağlar.

DATAKIT verimliliği artırır ve uyumlu mühendisliğe de kolaylık sağlamakta katkıda bulunur.

DATAKIT müşteri-satıcı ilişkilerinin geliştirilmesine ve firma verimliliğinin artırılmasına katkıda bulunur.

DATAKIT VE CAD/CAM PROFESYONELLERİ

DATAKIT, kendi ürün çeşitliliği içinde bir veya tüm bir parça için etkili arayüzlerden yararlanmak isteyen CAD editörleri için uygundur.

DATAKIT çözümlerini dağıtmak için profesyonellere yeni imkanlar sunar ve kendi ayırt edici noktalarına konsantre olmaya imkan verir.

DATAKIT veri transferlerindeki doğal zorlukları kaldırarak yeni market paylaşımlarının kazanılmasını kolaylaştırır ve bunu da özellikle CAD ortamının heterojen olduğu büyük endüstriyel değerler içinde başarır.